Temel GNU Linux Komutları -1

Yazılarımı sol kısımda bulunan sosyal medya butonlarına basarak paylaşabilirsiniz.
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Merhabalar 🙂 Bugün Temel Linux Komutlarına birazcık giriş yapacağız.

pwd : Bulunduğunuz dizinin adını verir.

hostname : Makinenizin adlandırılmış olduğu adını verir. Ayriyeten “cat /etc/hostname” komutu ile görüntüleyebilirsiniz.

whoami : Sisteme giriş yapmış olduğumuz kullanıcı adını verir.

id [Kullanıcı_adı] : Kullanıcının kullanıcı kimliği, birincil grup kimliği ve üyesi olduğu grupları gösterir.

date : Sistem tarihi göstermek ya da değiştirmek için kullanılır.

time : Belli bir komutun işlemini bitirmesinin ne kadar süre tuttuğunu gösterir. Örneğin, bir dizinin listelenme süresini time ls ile öğrenebilirsiniz.

who : O an sistemde bulunan kullanıcıların kullanıcı isimlerini, hangi uçbirimlerde çalıştıklarını ve sisteme giriş tarih ve saatlerini gösterir.

last :  Sisteme en son giriş yapmış kullanıcıların bugünden geriye doğru listesi.

more : Bir yazıyı sayfa sayfa okuyabilirsiniz.

uptime : Makinanın ne kadar süredir açık olduğu bilgisini verir.

ps : Kullanıcının kullandığı uçbirimde çalıştırmakta olduğu komutların ve süreçlerin listesini ekrana çıktı verir.

top : Temel sistem durumu, çalışmakta olan süreçler ne kadar bellek/işlemci kullandıkları vs.

uname -a : Sistem hakkında çekirdek sürümünü, işlemci türü gibi bilgileri listeler.

free : Bellek kullanımını gösterir.

df -h : Bilgisayarınıza bağlı sabit disk bölümlerinin doluluk oranlarını gösterir.

cat /proc/interrupts : Çekirdek tarafından tanımlanmış sistem kesmelerinin listesini çıktı olarak atar.

cat /proc/version : Linux çekirdeğinin sürüm bilgileri.

cat /proc/filesystems : Çekirdekte tanımlı kullanılabilecek dosya sistemlerinin listesi.

lsmod : Yüklü çekirdek modüllerinin listesi.

export : Kabukta bağlı ortam değişkenlerinin listesini verir.

echo $PATH : PATH ortam değişkeninin değerini gösterir. PATH, kullanıcı tarafından çalıştırılabilecek yazılımların aranacakları yerleri kabuğa bildirmek için kullanılır.

help : Kabuk komutlarının listesini gösterir. Bu komutların herbiri için help komut_ismi komutu ile yardım alabilirsiniz.komut_ismi –help söz konusu komut ile ilgili yardım iletisi basar (varsa).

man : Sistemdeki kılavuz (man) dosyaları. Bir komut hakkında olabildiği gibi bir dosya ya da bir işlev hakkında da olabilir. help komutuyla aynı işlemleri yapmaktadır.

apropos :  söz konusu başlıkla ilgisi olan komutların listesi.

ls : Bulunduğunuz dizindeki içerikleri listeler.

ls -al | more O an bulunulan dizindeki bütün dosyaları gösterir (. ile başlayan gizli dosyaları da) Komut burada more komutuna yönlendirilmiştir, bu sayede çıktının bir ekrandan fazla olması durumunda bir ekranlık çıktıdan sonra devamını göstermek için bir tuşa basmanız gerekir.

cd dizin : Dizinin dizinine geçilir; dizin verilmezse ev dizinine geçilir.

cp kaynak hedef : Bir yerdeki dosya ya da dizinleri başka bir yere kopyalamak içindir. Unix sistemlerde genelde bu tür komutlarda her zaman kaynak önce hedef sonra yazılır.

ln hedef [isim] : Söz konusu hedefe sabit bağ oluşturur. Söz konusu dosyalar iki yerde de var gibi gözükür, herhangi bir değişiklik diğerini de etkiler,biri silindiğinde diğeri kalır. Sabit bağların kısıtlamaları, bağ dosyası ile asıl dosyanın aynı dosya sistemi içinde olması gerekliliği ve dizinlerle özel dosyalara sabit bağ verilememesidir.

rm -r dosya : Dosya ve dizinleri ve dizinlerin içindeki dizinleri ard arda siler. Root olarak kullanırken dikkat edin, çünkü herşeyi silebilirsiniz!.

cat dosya | more : Bir dosyayı sayfa sayfa görüntülemek için kullanılır.

less dosya : Önceki komuta eşdeğerdir, biraz daha fazla özellikleri vardır.

touch dosya_olustur : ‘dosya_olustur’ isimli dosyanın oluşturulma ve düzenleme tarih bilgilerini şu anki tarihe değiştirir. Eğer böyle bir dosya yoksa sıfır bayt uzunluğunda dosya_olustur isimli dosya oluşturur.

xinit : Pencere yöneticisi olmayan bir X oturumu açar.

startx : Pencere yöneticili bir X oturumu açar. DOS’daki win komutu gibidir.

xterm : Basit bir X uçbirimi açar. Daha hafif sürümleri (rxvt, aterm, eterm gibi) bulunur ve tercih edilir.

mkdir : Dizin oluşturur.

alias : Komuta başka bir isim vermeye yarar.

arch : Processor’un yapısı hakkında bilgi verir.

ping : Başka bir bilgisayara ulaşabilme sorgusunu sağlar.

shutdown -h now : Sistemi durdurur. ATX sistemlerde ayrıca makinayı kapatır.

haltshutdown -h now ile aynıdır. Sistemi durdurur.

reboot : shutdown -r now ile aynıdır. Sistemi yeniden başlatır.

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir